Waldemar Kosieradzki

Największą pasją, jak sam podkreśla, jest miłość do koni, właśnie ona dała początek kolejnym. Waldemar Kosieradzki jest też miłośnikiem historii i właścicielem bogatych zbiorów, które gromadzi w swojej „Galerii Historii i Tradycji”. W 2013 roku, między innymi,  dzięki jego staraniom powstał film o Oddziale Partyzanckim Zenona. Brał również udział w różnego rodzaju rekonstrukcjach historycznych.

Złoty Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz rozwoju polskiej wsi.

Laureat nagrody im. Ludomira Benedyktowicza.

Członek stowarzyszenia Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji.

Waldemar Kosieradzki

Waldemar Kosieradzki – człowiek z pasją.

http://podlasie24.pl/losice/region/waldemar-kosieradzki–czlowiek-z-pasja-137ee.html