Muzeum Historii i Tradycji Waldemara Kosieradzkiego w Łosicach powstało z inicjatywy Pana Waldemara i jest jednym z pierwszych muzeów w Łosicach. Dzięki wytrwałości Pana Waldemara i ofiarności  okolicznych mieszkańców uzbierał on kolekcję liczącą około 2000 tysięcy eksponatów.

Gromadzone w nim przez dziesiątki lat przedmioty, to dary mieszkańców okolicznych wsi i nie tylko. Nazwiska darczyńców figurują na tabliczkach umieszczonych na eksponatach.

Patrząc na eksponaty uświadamiamy sobie, że każdy skrawek naszej ziemi kryje w sobie kawał historii, a historia to nie tylko wielkie wydarzenia, ale także praca zwykłych prostych ludzi tworzących dzieje swojej małej ojczyzny.

Muzeum prezentuje nie tylko ważny fragment dziejów Polski, lecz także oddziałuje na emocje zwiedzających, porusza ich wyobraźnię oraz skłania do refleksji. Na szczególną uwagę zasługuje wystawa „Żołnierze Oddziału „Zenona” 34, Pułku Piechoty AK”, gdzie Na ekspozycję składa się 128 zdjęć ukazujących żołnierzy oddziału, a także fotografii archiwalnych z lat II wojny światowej. Wystawa przybliża historię oddziału partyzanckiego, działającego podczas okupacji niemieckiej na Podlasiu, dowodzonego przez majora Stefana Wyrzykowskiego ps. „Zenon”.

Muzeum zlokalizowane jest przy firmie Pana Waldemara i cały czas się rozrasta, najczęstszą grupą odwiedzających są okoliczni mieszkańcy Łosic i okolic a także młodzież szkolna.

Zapraszamy.