08 lutego w sali baletowej Łosickiego Domu Kultury odbyła się uroczysta prezentacja zdjęć Oddziału Partyzanckiego “Zenona” 34 PP 9 Podlaskiej Dywizji Armii Krajowej z jednoczesną deklamacją wierszy “Marty ” – Aliny Fedorowicz. Projekt został opracowany i zorganizowany przez Waldemara Kosieradzkiego i Marcina Sawickiego.

« 1 z 2 »