W zbiorach historycznych Muzeum gromadzone są obiekty dotyczące bogatej i kulturowo wielowymiarowej przeszłości miasta i regionu. Wśród źródeł pisanych znajdują się zarówno rękopiśmienne, jak i drukowane, w tym kartografia. Na przestrzeni lat Muzeum zgromadziło dużą kolekcje plakatów, afiszy oraz fotografii i pocztówek. Dysponuję obszerną kolekcją z licznymi pamiątkami z okresu wojennego. Wiele obiektów ma charakter unikatowy i stanowi podstawę do rozwijania badań nad przeszłością Łosic.

« 1 z 30 »