Zbiory Działu dokumentują kulturę ludową i robotniczą z przełomu XIX i XX wieku. Tradycyjne rzemiosła reprezentowane są poprzez narzędzia, warsztaty i wyroby z zakresu tkactwa, szewstwa, kowalstwa. W zasobach Działu Etnografii znajdują się materiały archiwalne dotyczące wielu dziedzin kultury ludowej.

« 1 z 11 »